Saturday, December 7, 2013

Measuring Knowledge Management with a Bonus System

1. Abstract Dette paper hævder, at genbrug og deling af virksomhelairs eksplicite vi retreat samt opbygningen og deling af hideout tavse vi retreat kan føre til udviklingen af nye kernekompetencer og stærkere konkurrencefordele. For at opnå en effektiv vidensledelse skal virksomheden vælge en primær vidensstrategi og anvende de andre som supplerende. Viden ses som en objekt for ledelse, og endda et objekt med stigende strategisk betydning. I et hurtigt foranderligt samfund er det af yderst vigtigt, at blive bedre til at udnytte den viden, der allerede eksisterer, og dette gøres ved at sikre, at den der har behov for viden får adgang til viden. Det allervigtigste er heel at skabe motivation for vidensdeling. Som udgangspunkt vil mennesker gerne dele deres viden, fordi deling af viden og det at hjælpe hinanden, er den underliggende økonomi i de sociale relationer. Det er den måde vi skaber sociale relationer på, den måde vi vinder anerkendelse og respekt, og den må de vi tying organisationen sammen på. Ønsker domain at optimere videndelingen i sin virksomhed, må man indføre nogle incitamenter, som kan anspore medarbejderne til at dele deres viden. Belønning behøver ikke nødvendigvis surmountå i kolde kontanter, men kan også ske gennem andre agent for anerkendelse.
Ordercustompaper.com is a professional essay writing service at which you can buy essays on any topics and disciplines! All custom essays are written by professional writers!
Det er nødvendigt at sende signaler, der gør det klart for medarbejderne at videndeling er noget, man prioriterer, og som man bør og kan bruge tid på. 2. Problemformulering Efter at have læst casen fik jeg den opfattelse, at siemens ICN endnu ikke har overvejet nøje, hvordan de vil supple re og dermed kompensere for manglerne ved ! deres valgte strategi for vidensledelse: lagring af viden i database (kodificering). Dette kan være problematisk, da de alene ev lagring af viden i databaser ikke bliver i accept til at opbygge og overføre den tavse viden. Derudover har Simens ICN valgt at anvende økonomiske incitamenter (Premium-on-Top) for at bacillusønne og motivere medarbejdernes deltagelse i vidensdeling. Dette har...If you essential to get a all-inclusive essay, order it on our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment